Extra virgin olive oil - 0,750 L
Extra virgin olive oil - 0,500 L
Extra virgin olive oil - 0,250 L
Extra virgin olive oil - 5 L
Extra virgin olive oil - 3 L

Εξαιρετικό παρθένο Ελαιόλαδο Ολυμπία "Κτήμα Ξενοφώντος"

Το ελαιόλαδο Ολυμπία "Κτήμα Ξενοφώντος", μπορείτε να το προμηθευθείτε στις παρακάτω συσκευασίες:

Bottle, glass type Mareska - 0,750 L

Low-acid product, from 0,1 - 0,8%
The (olive) oil production takes place at low temperatures and in minimum time
Packaging: 0.75 L

Bottle, glass type Mareska - 0,500 L

Low-acid product, from 0,1 - 0,8%
The (olive) oil production takes place at low temperatures and in minimum time
Packaging: 0.5 L

Bottle, glass type Mareska - 0,250 L

Low-acid product, from 0,1 - 0,8%
The (olive) oil production takes place at low temperatures and in minimum time
Packaging: 0.25 L

Tin Cans - 5L

Low-acid product, from 0,1 - 0,8%
The (olive) oil production takes place at low temperatures and in minimum time
Packaging: 5 L

Tin Cans - 3 L

Low-acid product, from 0,1 - 0,8%
The (olive) oil production takes place at low temperatures and in minimum time
Packaging: 3 L

Select your language

Τα νέα μας

  • Καινούργια Ετικέτα

    Μια καινούργια ετικέτα στο χώρο του ελαιόλαδου εισήλθε δυναμικά, στην τοπική, την τουριστική, την ελληνική και την...

    Read More …

Επισκέπτες

000000
Total: 33,432

Τα νέα μας

  • Καινούργια Ετικέτα

    Μια καινούργια ετικέτα στο χώρο του ελαιόλαδου εισήλθε δυναμικά, στην τοπική, την τουριστική, την ελληνική και την...

    Read More …

Extra virgin olive oil - 0,750 L
Extra virgin olive oil - 0,500 L
Extra virgin olive oil - 0,250 L
Extra virgin olive oil - 5 L
Extra virgin olive oil - 3 L